lv

ViaCon constructs connections. Consciously.


Apvienojot vairāk nekā trīs gadu desmitu pieredzi ar jaunākajām mūsdienu tehnoloģijām, ViaCon ir pionieris tiltu un caurteku, ģeotehnisko un lietusūdeņu risinājumu jomā.  

Mēs saviem klientiem piedāvājam virkni atšķirīgu mūsdienīgu risinājumu, kas ir uzticami, ilgmūžīgi un izstrādāti, lai stātos pretī mainīgās pasaules izaicinājumiem. ViaCon risinājumi palīdz gan mūsu klientiem, gan sabiedrībai sasniegt būtiskus ilgtspējīgus mērķus. 

Plašas zināšanas par vietējiem tirgiem apvienojumā ar grupas stiprajām pusēm padara ViaCon par jūsu izvēlēto partneri.

Mūsu solījums 

Koncentrēšanās uz daudzveidīgu risinājumu izstrādi, kas atbilst mūsu klientu vajadzībām. Oglekļa pēdas nospieduma samazināšana ar minimāliem traucējumiem cilvēkiem un sabiedrībai. Piesaistām labākos cilvēkus, kuri patiesi aizrautīgi strādā, lai izveidotu savienotāku nākotni.

Mūsu misija

ViaCon mērķis ir sasniegt visaugstākos standartus attiecībā uz vides izpratni, veselību un drošību. Mūsu risinājumi ir izstrādāti tā, lai līdz minimumam samazinātu oglekļa dioksīda pēdu ar minimāliem satiksmes traucējumiem būvlaukumā, tādējādi novēršot negatīvo ietekmi gan uz vidi, gan sabiedrību.

Sazinieties ar vietējo ViaCon pārstāvi

Sazināties ar mums