lv

VSP

ViaCon ļoti nopietni uztver pārmetumus par pārkāpumiem. Tāpēc mūsu politika paredz, ka: 

ViaCon mērķis ir sasniegt visaugstākos standartus attiecībā uz vides aizsardzību, sabiedrības labklājību un korporatīvo pārvaldību. 

Ilgtspēja ir 21. gadsimta atslēgas vārds. Mēs uzskatām, ka ilgtspējīgam domāšanas veidam ir jānosaka katra mūsu darbība, arī tā, kas nav tieši saistīta ar vidi, bet gan ar sabiedrības vai uzņēmuma labklājību. 

Kopš 2021. gada ViaCon ir izvirzījis drosmīgu VSP stratēģiju, kas veicina četru Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu: 

VSP sasniegumi 2020. gadā:

 • noteikta mūsu VSP stratēģija līdz 2023. gadam, tostarp 2021. gada mērķi
 • izveidots elektronisks ziņotāju kanāls
 • noteikts jaunu atbilstības politiku kopums, ko apstiprinājusi valde
 • uzsākta atbilstības apmācība (e-apmācība) visiem darbiniekiem
 • izveidota “vienas pieturas aģentūra” intranetā par VSP, tostarp politiku un apmācībām
 • ieviesta Winningtemp iesaistes aptauja un eNPS ziņošana
 • atjaunināta atļauju matrica

Gatavojoties 2021. gadam, ViaCon VSP uzmanības centrā būs:

 • izstrādāt mūsu ilgtspējības prasības mūsu risinājumiem
 • attīstīt mūsu spēju novērtēt mūsu pašu ietekmi uz vidi
 • veicināt darbinieku iesaistīšanos un eNPS
 • uzlabot veselību un drošību (zaudētās dienas)
 • samazināt metāllūžņu un izejvielu patēriņu
 • samazināt elektroenerģijas patēriņu mūsu plastmasas cauruļu ražošanā