lv

Why ViaCon?

ViaCon darbība

Grupa dibināta 1986. gadā Zviedrijā un Norvēģijā. ViaCon ir vadošais piegādātājs Eiropas tirgū, kas koncentrējas uz elastīgu gofrētu tērauda konstrukciju un plastmasas cauruļu ražošanu un tehnisko pārdošanu, ko izmanto tiltu un caurteku, ģeotehnisko un lietusūdeņu risinājumu būvniecībā. ViaCon piedāvā inovatīvus, konkurētspējīgus un ilgtspējīgus risinājumus 

Gada laikā uzņēmums iecēla vairākus galvenos darbiniekus jaunajā galvenajā birojā Nya Hovås, Gēteborgā, Zviedrijā. 

ViaCon vīzija

ViaCon vēlas ieņemt vadošo pozīciju savos galvenajos tirgos un gūt augstu novērtējumu un cieņu par tehnisko kompetenci un risinājumiem. 

Eiropa, jo īpaši Centrāleiropa un Ziemeļeiropa, ir ViaCon mājas tirgus. ViaCon darbojas arī citos tirgos, tāpēc iespējas tiks izskatītas, pamatojoties uz katru konkrētu gadījumu. ViaCon šobrīd nav ambīciju pāriet uz globālo tirgu, taču tā vēlas nostiprināt savas pozīcijas Rietumeiropā. 

Koncentrēšanās uz ilgtspēju nozīmē, ka ViaCon vēlas diferencēt būvizstrādājumu piedāvājumus, lai nodrošinātu augsti rentablus risinājumus un atbalstītu mūsu klientu pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem risinājumiem. 

Grupas augstās tehniskās kompetences izmantošana ViaCon risinājumos ir atslēga, lai izceltos un veidotu ilgtspējīgu konkurētspēju. 

Stratēģiskās prioritātes

Globālie izaicinājumi prasa jaunus uzņēmējdarbības modeļus, pasaule mainās un ViaCon mainās līdz ar to. 2020. gadā tika sagatavotas programmas un plāni turpmākai izaugsmei un rentabilitātei. Darba rezultātā ir izstrādāts pārskatīts redzējums un uzņēmējdarbības koncepcija, kurā ir skaidras stratēģiskās prioritātes. Pateicoties jaunajai Grupas organizatoriskajai struktūrai, ko veido trīs uzņēmējdarbības struktūrvienības un konsolidēta darbības funkcija, kas tika ieviesta 2021. gada sākumā, ViaCon ir spēcīgs mantojums, uz kura balstīties. 

ViaCon mērķis ir sasniegt spēcīgu pozīciju ar labu rentabilitāti Eiropas tirgū. Izmantojot stratēģiskās prioritātes, ViaCon attīstīs uzņēmējdarbību Bridges & Culverts Solutions (tiltu un caurteku risinājumi) jomā, uzlabos rentabilitāti GeoTechnical Solutions (ģeotehniskie risinājumi) jomā un attīstīs uzņēmējdarbību StormWater Solutions (lietusūdeņu risinājumi) jomā. Arī rentabilitāte tiks palielināta, strādājot vienoti, lai sasniegtu vienu un to pašu mērķi, un palielinot ražošanas efektivitāti, izmantojot jauno darbības funkciju. Tādējādi ViaCon kļūs par spēcīgāku partneri visām ieinteresētajām pusēm sabiedrībā, un kopumā uzņēmums nostiprinās savas pozīcijas attiecībā uz nākotnes risinājumiem katrā segmentā. 

Fokusēšanās uz klientu

ViaCon vienmēr koncentrējas uz klienta vajadzību apzināšanu un optimālu un inovatīvu risinājumu nodrošināšanu katram projektam. Mēs uzskatām, ka mūsu mērķis ir panākt veiksmīgu gala rezultātu, izprotot klienta vajadzības, nodrošinot mūsu augsto tehnisko pieredzi un augstas kvalitātes produktus, kā arī rodot optimālus risinājumus katram projektam. 

ViaCon Group ir vairāk nekā 35 gadu pieredze pašu ražoto produktu, kā arī rūpīgi izvēlētu ilgtermiņa partneru augstākās kvalitātes produktu izmantošanā. ViaCon pastāvīgi strādā pie produktu piedāvājuma pilnveidošanas, lai spētu nodrošināt pievienoto vērtību saviem klientiem. 

Covid-19 

Covid-19 uzliesmojums ir skāris daudzus tirgus dalībniekus, un pandēmijas attīstībai ir bijušas tālejošas sekas daudzās nozarēs. ViaCon ir veicis stingrus pasākumus, lai aizsargātu uzņēmumu pret vīrusa izplatīšanos, un līdz šim Covid-19 ir skāris ViaCon diezgan ierobežotā apjomā. Pasākumi ir veiksmīgi īstenoti, un ražošanas jauda ir saglabāta. Vispārējo pieprasījumu nosaka vairāki faktori, un uzņēmumam ViaCon 2020. gads ir bijis labākais gads grupas vēsturē. 

Tomēr uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē Corona situāciju. Vadība nav novērojusi neko tādu, kas liecinātu, ka ViaCon grupu ir negatīvi ietekmējis vai ietekmēs minētais. Šis secinājums ir balstīts uz informāciju šā gada pārskata parakstīšanas brīdī, un turpmāko notikumu ietekme var atšķirties no vadības novērtējuma. 

2022. gada perspektīva

2020.–2021. gadā ViaCon ir spēris nozīmīgu soli uz priekšu, un ar jauno stratēģiju ViaCon spēs nostiprināt savas pozīcijas Eiropas tirgū, piedāvājot ilgtspējīgus un videi draudzīgus risinājumus. Inovācijas notiek visur, un ViaCon turpina pētīt jaunas tehnoloģijas, kas stiprina būvizstrādājumu piedāvājumu, koncentrējoties uz ilgtspēju. Izmantojot savas zināšanas tehnisko risinājumu jomā, ViaCon radīs vērtību saviem klientiem, izceļot savu piedāvājumu ar rentabliem risinājumiem. 

ViaCon šodien ir ievērojami spēcīgāks nekā pirms gada. Stratēģija sniedz uzņēmumam pārliecību, ka tas spēs veiksmīgi nodrošināt turpmāko attīstību un sasniegt mērķi “kļūt par vadošo Eiropas ilgtspējīgu risinājumu piegādātāju savos segmentos”. 

Valdes darbība

Valde ir pieņēmusi darba procedūru, instrukciju un vairāku politiku kopumu, kas nosaka pienākumu sadalījumu starp valdi un prezidentu un izpilddirektoru. Valde ir pilnībā atbildīga par Grupas darbību un organizāciju un nodrošina, ka prezidenta un izpilddirektora pienākumi, kā arī finanšu operācijas tiek veiktas saskaņā ar noteiktajiem principiem. Valde gada laikā sasauca deviņas sanāksmes, tostarp vienu stratēģijas sanāksmi un vienu budžeta un uzņēmējdarbības plānošanas sanāksmi.