lv

Bridges & Culverts Solutions

Nodrošināt klientiem videi draudzīgus, rentablus un elastīgus risinājumus.

Ar vairāk nekā 35 gadu pieredzi inženierzinībā mēs piedāvājam specializētus pasaules klases tiltu un caurteku risinājumus un būvizstrādājumus, kas ir stipri un izturīgi, rentabli un ilgtspējīgi. 

Mūsu piedāvājumā ietilpst caurteku, tiltu, viaduktu, pārceltuvju, pārbrauktuvju, savvaļas dzīvnieku pāreju, tuneļu u. c. būvniecība, rekonstrukcija un “oderēšana”, ko izmanto infrastruktūras savienojumu un šķērsojumu izveidei. 

Klienti

Galalietotājs: Autoceļu un dzelzceļa iestādes
Tiešie klienti: Ceļu un dzelzceļa būvuzņēmēji

Pielietojuma jomas

Tilti un caurtekas, ceļu un dzelzceļa viadukti, ekoloģiskās pārejas, gājēju tuneļi utt. 

Konkurences priekšrocības

Kopējā izmaksu priekšrocība salīdzinājumā ar betona risinājumiem vairākos gadījumos, piemēram, mazākos tiltos un caurtekās, ekoloģiskajās pārejās, gājēju tuneļos, dzelzceļa tuneļos utt.

UltraCor viacon eesti
UltraCor
SuperCor
Multi Plate viacon eesti
MultiPlate
HelCor viacon eesti
HelCor
ConSpan viacon eesti
CON/SPAN
Acrow bridges viacon eesti
Acrow tilti
Plastmasas caurules